نفوذ لابی صهیونیستی حوزه استقلال امریکا را محدود کرده است

لابی صهیونیستی بر کنگره و بخشی از رسانه های امریکا نفوذ کرده و سیاست داخلی و خارجی امریکا را تحت تاثیر قرار داده است

نگرانی های ایالات متحده می بایست متمایز با نگرانی های رژیم غاصب باشد

منافع آنها در خاورمیانه متفاوت است

حمایت امریکا از این رژیم در بهترین حالت می بایست در قالب یک اتحاد شبیه حمایت امریکا از منافع انگلستان در خاورمیانه باشد

اما  نفوذ دیوانه وار صهیونیست ها بر سیاستگذاری امریکا منافع این دولت را تحت تاثیر قرار داده و حمایت امریکا از صهیونیست ها موجب افزایش نفرت مسلمانان از امریکا شده است

امریکا را باید از چنگ صهیونیست ها رهانید

و یهودی ها را از شر خودشان و شر صهیونیستها

/ 0 نظر / 8 بازدید