پایان صهیونیسم

راکت های موشکی حماس به بیت المقدس اشغالی رسید

در جنگ 33 روزه  مصر دست ا حمایت حماس کشید ه بود اما در اسکندریه و قاهره مردم در حمایت از حماس دست به تظاهرات زدند

هم اکنون مبارک برکنار شده است و اسلام گراها در مصر به قدرت رسیده اند

صهیونیست ها دیگر نمی توانند غزه را اشغال نمایند

اولین تبعات بیداری اسلامی  بر تنگ تر شدن حوزه عمل صهیونیست ها  نمایان شده است

از این پس نیروگاههای رژِیم غاصب در تیر رس حماس است

 

/ 0 نظر / 7 بازدید