...جانم فدای رهبر

چالش های ما با استکبار جهانی تمام نشده است

......................................................................

خدای متعال به ملت های تنبل کمک نمی کند

.......................................یکی باید تلاش کنه درس بخوانه ..............همه باید تلاش کنند ..............................خداوند با کسی خویشاوندی ندارد .................................

/ 0 نظر / 8 بازدید